Konsulter

Vi är erfarna konsulter med mer än 20 år i branschen.

Inom alla moment inom utvecklingsprocessen kan vi bistå med kunskaper.

Raditex har sedan 1995 arbetat med öppna system. Att använda öppna system blir allt oftare det naturliga valet när man söker säkerhet och har höga krav på kvalitet. Öppna system är oftast också överlägsna i pris och prestanda. Som en följd av detta ökar efterfrågan på den kompetens vi har inom Raditex, och vi delar gärna med oss av denna kompetens.

Raditex konsult förser marknaden med kvalificerad kompetens inom området öppna system. Konsulterna har alla lång erfarenhet av mjukvaruutveckling och projekledning/projektstöd. Konsultverksamheten är ledande i landet inom Linux, FreeBSD och projektutveckling med källkodsöppna verktyg, automation och processkontroll.

Raditex Control AB utvecklar och marknadsför system för fjärrkontroll och övervakning. Systemen är baserade på UNIX och modern datorteknik och har därför oöverträffad funktionalitet i förhållande till sitt pris. Systemen är främst avsedda för energikontroll i fastigheter och industriprocesser, men kan även appliceras inom många andra områden.

Våra arbetsområden

  • Programmering: C, C++, PHP mfl.
  • Datanätverk: TCP/IP, IPv6
  • Utvecklingsprocessen: Mercurial, Git, Redmine mfl

Om du är intresserad av något område är det bara att höra av sig.

Användargränssnitt

Websidor

Image

Inom området web-baserade användargränssnitt har Raditex stor erfarenhet

Gtk

Image

Avancerade användargränssnitt i Gtk har Raditex arbetat med sedan många år. Erfarenheten och kunskapen inom detta område är unik. GTK är ett fönstersystem som går att använda på både Windows, Linux och FreeBSD