Unix grundkurs

Kursmål

Du får lära dig hur Unix används och fungerar. Du får grundläggande kunskap om systemets förmåga.

Förkunskaper

Någon datorvana.

Kursbeskrivning

Introduction till Unix

Vi beskriver hur Unix utvecklats och vilka distributioner som finns idag. Du får lära dig hur man loggar in i systemet och använder program.

Program

Unix har otroligt många program som följer med operativsystemet. I kursen får du en orientering av de program som finns i de olika distributionerna.

Fjärrkörning av program

I Unix är det mycket vanligt att man kör program på en annan dator än den man själv är inloggad på. Du får i övningar lära dig att starta program som finns på någon annan maskin i nätverket.

Skalprogrammering

Såväl start som stopp av systemet sker via script. Vi lägger mycket tid på att gå igenom hur du skriver script och hur dessa används.

Kursinfo

  • Kurslängd: 3 dagar
  • Kursledare: Göran Hasse
  • Kursmiljö: Ubuntu Linux
Image

Utbildningsansvarig

Göran Hasse

Göran ansvarar för utbildningsverksamheten på Raditex.Med över 200 genomförda kurser så vet han vad som krävs för en väl genomförd utbildning