rBIS - raditex Business Information System

rBIS är ett webb-baserat ramverk för utveckling av stödsystem till verksamheter.

I rBIS finns de vanliga register man behöver för att hålla kontakter med kunder och leverantörer.

En väldesignad databas gör det smidigt att göra specialanpassningar för just din verksamhet.

Kännetecken för rBIS

  • Enkel replikering av data: Det är möjligt att ha flera servrar med backupdata.
  • Databas: Baserat på Postgres med en tydligt databasstruktur.
  • Öppenhet: Moduler kan läggas till genom öppna databaser.
  • Inga utvecklingskit: För att göra utveckling i rBIS behövs inte några extra utvecklingskit.
  • Inga extra moduler: Allt som finns ingår redan från början.

Inmatningskärmar

Image

Inmatningskärmar är utförda med moderna responsiva bibliotek. Applikationerna går att köra på såväl vanliga datorskärmar som på läsplattor och telefoner.

Kalender

Image

Många händelser kan presenteras i kalendrar. Det gör det enkelt att hålla ordning på saker man inte får glömma bort.

Kalkylblad till databas

Ett exempel på hur man arbetar för att förvandla ett kalkylblad till en databas

QR koder i rBIS

Exempel hur handscanner används tillsammans med rBIS