rSCADA

rSCADA (Raditex Supervisory Control and Data Accusition) är ett system för övervakning och kontroll av processer.

Kännetecken för rSCADA

  • Redundans: Flera servrar kan köras i parallelldrift.
  • Databas: Postgresql med replikering mellan databaserna.
  • Öppet: Moduler kan läggas till genom öppna progokoll
  • Protokoll: Mängder av industriella protokoll tolkas och används.

rSCADA är ett UNIX-baserat SCADA system utvecklat av Raditex Control AB. Systemet är designat för styrning, reglering, datainsamling och övervakning av processer. Teknologin som använts för detta ändamål är standard PC-hårdvara i kombination med olika sensorer och I/O hårdvara.

Vi är övertygade om att tiden är kommen för att använda PC-hårdvara för styr- och reglerapplikationer istället för specialelektronik baserat på små och begränsade microprocessorer. Genom att utnjytta den överlägsna prestandan och kostnadseffektiviteten i dagens PC-plattform kan nya innovativa styrapplikationer utvecklas och styrsystem som tidigare varit åtskillda kan integreras. Resultatet blir mer sofistikerade system med mervärde både från ett energisparperspektiv och med avseende på nya tillämpningar.

Denhär strategin för implementering av ett SCADA system är olik den traditionella metoden som bygger på specialelektronik. rSCADA är skapat av datatekniker och använder därför teknologier vanliga i datorindustrin, så som t.ex. SQL-databaser, TCP/IP, HTTP och programmeringsspråk. Detta ger utvecklaren en mer avancerad och flexibel utvecklingsmiljö, och ökade möjligheterna att skapa sofistikerade och innovativa styrsystem.

Kraftfullt och tillförlitligt styrsystem

Den vikigaste fördelen med att använda PC-hårdvara är att avancerade och vältestade system för datalagring, nätverkskommunikation, etc., kan användas. Detta eleminerar många av de allvarligaste begränsningarna i traditionella styrsystem.

T.ex., rSCADA använder en SQL-databas för lagring av aktuella så väl som historiska värden på systemstatus, parametrar, och mätvärden. Detta gör rSCADA systemet mycket stabilt och feltolerant, eftersom alla program i systemet är statuslösa. Det ger också rSCADA en överlägsen datalagringskapacitet -- flera års mätvärden kan enkelt lagras i hög presision vilket kan ge ovärderlig inblick i systemets funktion och utgöra en grund för mer optimal styrning.

Image     Image

I rSCADA-systemet sker all kommunikation via TCP/IP och UDP/IP. Detta möjliggör användning av höghastighetsnätverk som Ethernet samt vältestade säkerhetslösningar så som VPN (Virtual Private Network), stark kryptering med SSH (Secure Shell), brandväggar, etc. Säker fjärråtkomst är därför en integrerad del av rSCADA-systemet -- t.ex. via Internet, en uppringd förbindelse, eller t.o.m. via mobiltelefon.

Processvyer

Image

Processvyer kan ritas som levande vektorgrafikbiler på webben. Till detta används SVG grafik och bilderna kan tex. ritas med Inkscape

rSCADA på driftcentral

Image

rSCADA används av flera stora kraftbolag i Sverige