IT konsult - Göran Hasse

Senior projektledare / Senior mjukvarutvecklare.
Uppdragsstatus: Ledig.

Mobile phone: 070-5530148

Utbildning
Skola Utbildning År
Lärarhögskolan
Göteborg
Ämneslärarutbildning
2 terminer
1985
Göteborgs Universitet
University of Sussex
Fysik, 60poäng 1984
Göteborgs Universitet Mattematik, 40poäng 1984
Göteborgs Universitet Astronomi, 20poäng 1984
Göteborgs Universitet Vetenskapsfilosofi, Nummerisk analys, mm, 20poäng 1984
Gymnasium Naturvetenskaplig gren. 3år. 1982
Anställningar
Företag Anställd som År
Raditex Control AB Konsult / Konsultchef 1993-pågående
Semcon / Örebro Konsult 2013-2014
Televerket Radio Utredningsverksamet. IT-strategi. 1991-1993
Televerket Radio / Frekvensförvalning Handläggare i frekvensfrågor för radiolänk. 1984-1985
Göteborgs kommun Lärare på högstadiet 1984
Kompetens - Teknik och verktyg
Teknikområde Beskrivning
Operativsystem Linux, FreeBSD, Windows
Programmeringsspråk C, C++, PHP, Ruby, Perl, Python, SQL med flera
Datakommunikation TCP/IP, Modbus, M-Bus, CAN
Övriga programvaror Latex, groff, DockBook, Word, Inkscape, Gimp, med flera
Uppdrag
Uppdragsgivare Beskrivning Varaktighet
LE Vegetables
Odensbacken
Utveckling av web-baserat produktionsystem.
3 månader.

Mera info: https://www.rbis.se/
2015
LE Vegetables
Odensbacken
Utveckling av webbsidor för produktionsmätning.
2 veckor.
2015
Ecofective
Stockholm
Utveckling av energioptimeringsystem för fastigheter.
Varaktighet 1år. Omfatting 2 personer.
2013-2014
Semcon
Örebro
Diverse konsultuppdrag.
Varaktighet 1år.
Utveckling av diverse CAN mjukvaror.
2014
SEEK AB
Stockholm
Konsultuppdrag. Framtagning av mätbod för responsmätning av borrhål.

2006 ca 3 mån
Vattenfall Vattenkraft
Svenska kraftnät
Projektledare för utveckling av övervakningsystem. Larmhantering. Systemet består av flera parallella system med redundanta databaser.


Mera info: http://www.rscada.se
2004-2015.
Raditex Control AB Utveckling av system för bokning av tid i tvättstugor.
Teknik: Gtk, Rfid, MySQL
Omfattning: 4 månader
2015
Raditex Control AB Kursansvarig/kursledare för över 200 it-tekniska kurser.
 • Motif grundkurs
 • TCP/IP påbyggnad
 • FreeBSD systemadministration
 • CDE och X Windows (Init)
 • Systemprogrammering i Unix (TelIt Nynäshamn)
 • Systemprogrammering i Unix (Axis communications AB)
 • Linux device drivers (Axis communications AB)
 • Linux grundkurs (Lärdata)
 • TCP/IP grundkurs (RKS data)
 • TCP/IP påbyggnadskurs (RKS data)
 • TCP/IP specialkurs (Enea Realtime AB)
 • Unix påbyggnad (Volvo teknisk utveckling)
 • C grundkurs (Volvo Car corporation)

Kursutverderingar
Mera info: Raditex utbildningar
2003-2012
Raditex Control AB Ansvarig för utveckling av nätverksbaserad IO-kontrollenhet.

Mera info: IPIO modul
2003
My Konsult
Solna
Utveckling av användargränssnitt för styrning av radarstörare.

Mera info: My konsult
2003
Nira Automotive
Stockholm
Utveckling av webb-platfrom för administration av mätdata i nivåer i oljecisterner.
Varaktighet 3 månader.
Ascom Tateco
Göteborg
Konsultuppdrag. Ansvarig för teknikplattform vid utveckling av Linux i inbäddat system för företagsväxlar.
Omfattning: 4 månader.
Första Närvermeverket
Stockholm
Utveckling av system för övervakning av energiåtergivning i rökgaser med hjälp av värmepump.
Room 33
Stockholm
Utarbetande av plan för hantering av webb-applikation. 2000
Modulsystem
Stockholm
Konsultuppdrag: Användning av Linux i biljettautomat för trafik i mälardalen. 1999
Axis Communications
Lund
Utreding. Användning av Linux i webbkameror. Syfte: Att ge underlag för Linux i Axis webb-kameror. 1999
Wasa försäkrings AB
Stockholm
Säkerhetsanalys för Wasa försäkrings anslutning till Internet. Granskning av brandvägg. 1999
Ericsson Radio Systems
Linköping
Medverkan i eBOX projektet. Framtagning av koncept för hemmarouter med applikationer för smarta hem.

Mara info: Runes PC museum
1998
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications AB Konsultuppdrag. Medvarkan i utveckling av platfrom för teletransövervföring mellan operatörer. 1995-1996
IIR Stockholm
Utbildningsföretag
Stockholm
Kursutvecklar och kursledare
 • Windows NT
 • Unix påbyggand
 • TCP/IP grundkurs
 • TCP/IP påbyggnadskurs
 • Windows i TCP/IP nätverk
 • Unix grundkurs
1994