Unix med skalprogrammering och avancerade verktyg

Kursmål

Du får verkligt god kunskap om hur Unix kan användas fullt ut.

Förkunskaper

Användare av Unix under en längre tid.

Kursbeskrivning

Moment

  • Scriptspråk, Ruby, Perl, awk
  • Pipelines över nätverk netcat
  • med mera

Kursinfo

  • Kurslängd: 3 dagar
  • Kursledare: Göran Hasse
  • Kursmiljö: Ubuntu Linux
Image

Kursansvarig

Göran Hasse

Göran är utvecklare, systemansvarig och har mer än 25 års erfarenhet inom Unix. Göran har varit med och utvecklat två av företagets produkter.